Jak měřit velikost předstanu

Měření provázkem, od země k zemi: viz obr. červená přerušovaná čára